TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No                           :  2017/228080
1 – İdarenin:
  1. a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü
  2. b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 3131 – 0 232 463 662
  3. c) Elektronik Posta Adresi : izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 – İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğüne tahsisli, DM 30000 tipi ünitelere ait muhtelif 9 kalem motor malzemesi alımı işi.
3 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 30/05/2017 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 200,00 TL. İhale doküman bedeli yatırmak kaydıyla temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin