TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No                                     :  2017/149634
1 – İdarenin:
  1. a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL
  2. b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14
  3. c) Elektronik Posta Adresi :
2 – İhale konusu işin adı ve miktarı     :  1. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 1150 Adet Makinalı Ray Alın Kaynağı ve 1620 Adet Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması İşi.
3 – İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 07.06.2017 tarih ve saat: 14:00’te yapılacaktır.
4 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 07.06.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
7 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.
ABA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin